Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů
pondělí 08:00Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Rozlet PEF - 1. turnus 2018
27.08.Rozlet PEF
Rozlet PEF - 2. turnus 2018
03.09.Rozlet PEF
další akce