DatumAkce
27.02.2019 15:45
středa
Akční tým PEF
PEF C14
22.03.2019 09:00
pátek
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Zdroj dat: kalendář akcí Akčního týmu PEF, studentské organizace a oficiální zdroje