Ušetři si práci

Potřebuješ rychle nahradit mezery v bakalářce nebo diplomce?

Na konci řádku nevypadají osamocené předložky "v", "k", "s", "o", "u" nebo "z" dobře. Stejně tak spojky "a" nebo "i". Tato aplikace je automaticky doplní nedělitelnou mezerou. Stačí sem nahrát dokument (DOCX) a pak si zpět stáhnout dokument opravený.

Aplikace kromě nedělitelných mezer za jednopísmenné předložky a spojky doplňuje nedělící mezery do částek (např. do textu "1 000 Kč"), pořadí ("1. místo"), nebo zkratek ("s. r. o.").

Perfektně se hodí pro diplomové a bakalářské práce, nebo jakékoli jiné dokumenty.

Disclaimer

Tento software jsem vyrobil pro své diplomanty, nepřebírám žádnou odpovědnost za výsledek jeho funkce a nezaručuji, že opraví všechny mezery. Jde o první pokusnou verzi. Případné připomínky či komentáře mi pošlete, prosím, mailem. Děkuji, Václav Lohr

Inspiraci pro opravy nedělitelných mezer a jejich tipy jsem získal v internetové jazykové příručce.

Autor aplikace: Václav Lohr, šablona webu od @mdo.

Akční tým PEF - informace pro vás